En blogg, ett forskningsprojekt, ett liv

Den här bloggen handlar om forskningsprojektet ”Pehr Löfling och kunskapens globalisering, 1729–1756” som drivs av mig, Kenneth Nyberg, och finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. Jag är historiker vid Göteborgs universitet och är i skrivande stund i uppstartsfasen av detta projekt, som är planerat att pågå mellan 2011 och 2014.

Tanken med bloggen är att dokumentera arbetet med projektet och att sprida populärvetenskaplig kunskap om Pehr Löfling och hans tid, med en och annan reflektion kring vad vi idag har att lära av detta korta men händelserika liv som levdes för 250 år sedan. Efterhand kommer jag att försöka lägga upp så mycket material som möjligt men det lär dröja innan det börjar hända saker på allvar här. På återseende!

Annons